cs en fr de pl fi it es pt
KRAVMAGA-TEAM.CZ
ČLEN EVROPSKÉ FEDERACE KRAV MAGA RICHARD DOUIEB - ČESKÁ REPUBLIKA
KRAVMAGA-TEAM.CZ
ČLEN EVROPSKÉ FEDERACE KRAV MAGA RICHARD DOUIEB - ČESKÁ REPUBLIKA

Jak se stát instruktorem


Naučení se technik systému Krav Maga vyžaduje od instruktora dlouhodobé vzdělávání. Především osoba kandidující na post instruktora musí prokázat znalosti technického programu FEKM/SKMP, který definuje systém Krav Maga, jak v praktické, tak teoretické zkoušce.
Rovněž je důležité, aby kandidát dokázal předat své zkušenosti co nejlepším způsobem svým žákům.
Dobrá reputace v našich oddílech staví právě na takových lidech.

Evropská federace Krav Maga Richard Douieb jasně stanovila podmínky, které musí splnit každý kandidát ucházející se o post instruktora.
Dle získaného stupně technického programu může kandidát získat jeden ze dvou stupňů certifikátu instruktora.


Kandidát na instruktora začíná svou cestu v oddílu Krav Maga. Požaduje se, aby tato osoba pravidelně docházela na tréninky Krav Maga a pravidelně se zúčastňovala seminářů a školení, což vede ke zdokonalení a poznaní technik Krav Maga. Rovněž získává možnost vidět práci různých instruktorů. V době, kdy kandidát dosáhne úrovně zeleného pásu technického programu, může se přihlásit do instruktorského kurzu. K přihlášení do kurzu je rovněž potřeba doporučení instruktora oddílu, kde kandidát trénuje.

Instruktorský kurz trvá jeden rok, během kterého kandidát sbírá zkušenosti na školeních, kde poznává metodiku učení technik systému Krav Maga dle technického programu. Rovněž spolupracuje se svým instruktorem v domácím oddílu a pomáhá s vedením tréninků.

Završením instruktorského kurzu je týdenní školící seminář, ve kterém adepti na instruktora prokáží znalosti jak teoretické, tak praktické. Po absolvování zkoušek s kladným výsledkem dostává kandidát certifikát instruktora Evropské federace Krav Maga dle dosaženého technického stupně (instruktor, instruktor mistr). Certifikát instruktora je platný na celém světě.

Pozice instruktora požaduje, aby dbal na soustavné zdokonalování se v technické programu FEKM/SKMP a dodržoval etický kodex. Instruktor musí svou prací v oddíle soustavně přispívat k rozvoji Krav Maga, zúčastnit se školení a seminářů tak, aby mohl získat akreditaci na další rok. KRAVMAGA-TEAM.cz soustavně sleduje práci svých instruktoru. Osoby, které nesplňují podmínky stanovené pro instruktory, ztrácí akreditaci a nemohou dále provádět výukovou činnost. Jen tak lze zaručit nejvyšší kvalitu předávání zkušeností se systémem Krav Maga.

Kandidáti na instruktory jsou školeni u nás a v sousedním Polsku, kde instruktoři mají mistrovské stupně.